МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cuj-2023-2-1

Ключові слова:

ризики; фінансові ризики; публічне управління; ризик-орієнтоване управління; державний внутрішній фінансовий контроль.

Анотація

У статті зазначена важливість державного внутрішнього фінансового контролю як інструменту публічного управління, досліджено сутність фінансового ризику в системі публічного управління. Так, управління ризиками можна розглядати як певний управлінський процес, що складається з декількох етапів, а саме: 1етап – ідентифікація ризиків (для виконання необхідно володіти широким спектром практичних і теоретичних знань у цій сфері, якісними та кількісними підходами); 2 етап – прийняття рішення щодо методу оцінки ризику, оцінка ризику (існують три групи методів оцінювання: економіко- статистичні, експертні, аналогові); 3 етап – прийняття рішення щодо методів впливу на ризик (метод управління або уникнення ризиками, або запобігання збитку, або перерозподілу ризику, або прийняття ризику на себе); 4 етап - реалізація обраних методів впливу на ризик та корегування системи управління ризиками після моніторингу результатів управління. Було встановлено, що основний вплив на результати щодо прийняття рішення здійснює другий етап, за умови коректного співставлення методів оцінювання ризиків та їх основних прийомів (задач). В результаті проведеного аналізу існуючих методів та моделей оцінки фінансових ризиків встановлено, що на практиці домінують експертні методи. В цілому зазначено, що ефективний процес управління фінансовими ризиками є важливою умовою вдосконалення механізмів публічного управління, які існують в Україні. Окреслено, що завчасний моніторинг ефективності усіх етапів процесу управління фінансовими ризиками, врахування «слабких місць» формує підґрунтя для своєчасного пристосування до них. Відсутність цієї здатності може виявитися основною причиною виникаючих кризових ситуацій в публічному управлінні.

Посилання

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах” від 14.09.2012 № 995 (Редакція від 10.12.2014). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0995201-12#Text

Каменська Т. О. Внутрішній аудит: виникнення та розвиток. Статистика України. 2015. № 4. С. 60-68.

Рудніцька Р. М. Особливості розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в Україні. Ефективність державного управління. 2013. Вип. 34. С. 215-221.

Тайнен Я, Рудніцька Р.М., Кестерен М, Чорнуцький С.П., Сидоренко Д.А. Практичні вказівки щодо впровадження фінансового управління і контролю та посилення управлінської підзвітності в органах державної влади в Україні / Ян Ван Тайнен та ін. К: Европейський інститут державного управління та аудиту. 2015. 92 с.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т.2. К.: Ника-Центр, 1999. 512 с.

Катренко А. В. Прийняття рішень: теорія та практика: Підручник. Львів : «Новий світ – 2000». 2013. 447 с.

Power Michael. The Risk Management of Everything: Rethinking the politics of uncertainty. Demos. 2004. 73 с.

Орлик О. В. Фінансові ризики в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Науково-виробничий журнал «Інноваційна Економіка». 2016. № 5-6. С. 218-223.

Гапонюк О.І., Сирмаміїх І.В. Формування загальної політики з управління фінансовими ризиками на підприємстві. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 33. С. 82-87.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-06