ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ПРАВООХОРОННИХ ПРОГРАМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cuj-2023-2-2

Ключові слова:

регіональна (місцева) правоохоронна програма, публічна безпека і порядок, запобігання злочинності.

Анотація

У статті проаналізовано наявні підходи до розроблення регіональних і місцевих програм, спрямованих на підтримання публічної безпеки і порядку, протидію злочинності, сприяння діяльності правоохоронних органів. Наведено огляд нормативно-правових актів, що становлять правову основу розроблення таких програмних документів. На основі узагальненого аналізу різних регіональних (місцевих) правоохоронних програм, затверджених органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями, охарактеризовано позитивні практики та типові недоліки, що допускаються під час розроблення таких документів. Окрему увагу зосереджено на питанні щодо співвідношення змісту регіональних (місцевих) правоохоронних програм із змістом регіональних стратегій розвитку (стратегій розвитку територіальних громад) та програм економічного і соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. За результатами проведеного дослідження сформовано рекомендації щодо удосконалення організаційно- правових засад розроблення регіональних і місцевих правоохоронних програм. Зокрема, для забезпечення дієвості та ефективності регіональних (місцевих) правоохоронних програм до таких програм запропоновано включати: заходи, спрямовані на покращення матеріально-технічної бази діяльності територіальних органів (підрозділів) Національної поліції, інших правоохоронних органів, громадських формувань з охорони громадського порядку, які фінансуватимуться у плановому періоді за рахунок коштів місцевих бюджетів; інші заходи, що спрямовані на посилення публічної безпеки і порядку, запобігання правопорушенням, і при цьому: а) потребують міжвідомчої взаємодії, тобто здійснюватимуться за участі різних суб’єктів на засадах координації їх діяльності; б) зорієнтовані на вирішення конкретних безпекових проблем, наявних у відповідному регіоні (населеному пункті).

Посилання

Голіна В.В., Лукашевич С.Ю., Колодяжний М.Г. та ін. Регіональні (міські) програми запобігання злочинності: досвід емпіричного дослідження. Питання боротьби зі злочинністю. 2009. Вип. 18. С. 66-79.

Голіна В.В., Колодяжний М.Г. Співвідношення державної програми, плану і регіональних планів запобігання злочинності в Україні. Юрист України. 2011. № 3. С. 50-54.

Голіна В.В., Лукашевич С.Ю., Колодяжний М.Г. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні: Монографія / За заг. ред. В.В. Голіни. Х.: Право, 2012. 304 с.

Титаренко О.О. Зарубіжний досвід програмування протидії злочинності: можливості для України: Монографія. К.: ФОП Маслаков, 2019. 192 с.

Про державні цільові програми: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1621-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 25. Ст. 352. (Із змінами).

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. (Із змінами).

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20-21. Ст. 190. (Із змінами).

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 р. № 1602-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 25. Ст. 195. (Із змінами).

Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106. Офіційний вісник України. 2007. № 8. Ст. 313.

Порядок розроблення регіональних цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання: Затверджено розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 19 квітня 2021 р. № 260. URL: https://ips.ligazakon. net/document/view/LU210103?an=19&ed=2021_04_19

Порядок розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання: Затверджено розпорядженням Одеського міського голови від 8 листопада 2016 р. № 1115. (Із змінами). Офіційний сайт міста Одеса. URL: https://omr.gov.ua/ua/open-city/programs/poryadokrazrabotki- gorodskih-programm

Про затвердження Програми «Забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території Першотравневської сільської ради на 2020-2022 роки»: Рішення Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області від 20 грудня 2019 р. № 1024-27/VII. URL: https://pershotravnevska.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennya-programi-zabezpechennyapublichnoyi- bezpeki-ta-pravoporyadku-na-teritoriyi-pershotravnevskoyi-silskoyi-radi-na-2020-2022-roki

Про затвердження «Програми профілактики злочинності на території Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 року»: Рішення Деражнянської міської ради Хмельницької області від 14 січня 2021 р. № 6. URL: https://der.org.ua/wp-content/uploads/6.-Pro-zatverdzhennya-Programyprofilaktyky- 1-1.pdf

Про Обласну комплексу програму профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2021 – 2023 роки: Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 16 лютого 2021 р. № 105. URL: https://www.rv.gov.ua/npas/pro-oblasnu-kompleksnu-programu-profilaktikipravoporushen- ta-borotbi-iz-zlochinnistyu-na-2021-2023-roki-105-2021

Про Комплексу програму щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки: Рішення Полтавської обласної ради від 23 лютого 2021 р. № 131. URL: https://uns.adm-pl.gov.ua/?page_id=2150

Про затвердження Програми сприяння діяльності управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2022 – 2025 роки: Рішення Тячівської міської ради Закарпатської області від 14 липня 2022 р. № 1551. URL: https://tyachiv-city.gov.ua/docs/1255738/

Про комплексну Програму забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримки публічної безпеки і порядку у Житомирській області на 2021 – 2025 роки: Рішення Житомирської обласної ради від 27 травня 2021 р. № 71. URL: https://zt.gov.ua/index.php/ofitsijni-dokumenti/ normativni-dokumenti/rishennya-oblasnoji-radi

Комплексна програма профілактики злочинності в Кіровоградській області на 2021-2025 роки: Затверджено рішенням Кіровоградської обласної ради від 19 лютого 2021 р. № 57. URL: https://oblrada. kr.ua/decission/2757/pro-zatverdzhennya-kompleksnoi-programi-profilaktiki-zlochinnosti-v-kirovogradskijoblasti- na-2021-2025-roki-26-02-2021

Комплексна програма профілактики злочинності і правопорушень на 2021-2025 роки: Затверджено рішенням Смолинської селищної ради від 23 лютого 2021 р. № 72. URL: https://smolino-rada.gov.ua

Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2021 роки: Рішення Баштанської міської ради від 6 квітня 2017 р. № 6. URL: https://sheriffua.org/Media/files/docum ents/63f129f80b4c6e049d41effd28cd1086.pdf

Шадська У. Безпека громади – пошук спільних рішень : навчальний посібник. Київ, 2018. 154 с.

Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379. (Із змінами).

Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241. (Із змінами).

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5 лютого 2015 р. № 156-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 90. (Із змінами).

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. Офіційний вісник України. 2020. № 67. Ст. 2155.

Регіональні стратегії розвитку на період до 2027 року. Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/ derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/strategichne-planuvannyaregionalnogo- rozvytku-na-period-do-2027-roku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/

Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621. Офіційний вісник України. 2003. № 18. № 64. Ст. 834. (Із змінами).

Про Комплексну обласну програму «Правопорядок на 2021-2025 роки»: Рішення Сумської обласної ради від 23 липня 2021 р. URL: http://www.prav-org.sm.gov.ua/index.php/uk/programi-rozvitku

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-06