Головна

Назва видання: Центральноукраїнський вісник права та публічного управління.

Рік заснування: 2022.

Засновник видання: Донецький державний університет внутрішніх справ.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, польська, німецька, французька, болгарська, румунська.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ No 25334-15274Р від 25.11.2022.

ISSN 2786-8257 (Online)

ISSN 2786-8249 (Print)

Фахова реєстрація (категорія Б): відповідно до Наказу МОН України № 491 від 27 квітня 2023 року (додаток 3).

Спеціальності: 081 – Право, 281 – Публічне управління та адміністрування.

УДК 34; 35.

Політика наукового видання: Центральноукраїнський вісник права та публічного управління є науковим рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у сфері юридичної науки та практики, публічного управління та адміністрування.