Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Вітвіцький Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, ректор, Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4884-1883
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222383783
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2291565

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Кузьменко Сергій Георгійович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри цивільного, трудового права та права соціального забезпечення факультету № 4, Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5325-9433
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210806970
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/36746310

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Буга Ганна Сергіївна, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу організації наукової роботи, Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна,

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3957-7387
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABA-1617-2021

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Баштанник Віталій Володимирович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Національний технічний  університет «Дніпровська політехніка», Україна,

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5969-3620
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210977550
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/5143771
https://www.webofscience.com/wos/author/record/5132821

Веселов Микола Юрійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2 Криворізького навчально-наукового інституту, Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3963-2764
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2381910

Антоніна Дякона, доктор економічних наук, професор, проректор з інновацій та розвитку, начальник відділу маркетингу, Університет прикладних наук ISMA, Рига, Латвія,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4089-933
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/167995

Колєснік Тетяна Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного, трудового права та права соціального забезпечення факультету №4, Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9167-4072
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/9869844
https://www.webofscience.com/wos/author/record/24083344 

Кононенко Тетяна Володимирівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету №1, Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна,

 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7821-5640

Web of Science:  https://www.webofscience.com/wos/author/record/23969763

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218896485&origin=recordpage
 

Копотун Ігор Миколайович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем запобігання кримінальним правопорушенням факультету № 3, Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2947-8599
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212865215
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/15232701

Липовська Наталія Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9288-4733
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57567667300
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/33074621

Макаренко Олександр Юрійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики факультету № 1 Криворізького навчально-наукового інституту, Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3020-0658
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219929303

Марова Світлана Феліксівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління факультету №4, Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7887-4934
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208319970

Мінченко Дар’я Анатоліївна, кандидат юридичних наук, магістр Лондонського університету Queen Mary, адвокат, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», начальник відділу міжнародних зв'язків,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3086-557X

Северінова Олександра Борисівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління факультету № 4, Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна,

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3013-9815
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215308236
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2388473

Хожило Ірина Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна,

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8532-4108
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216660841
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/37425195
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2379967

Склад редколегії оновлено відповідно до рішення Вченої ради Університету від 25.10.2023