Порядок рецензування статей

Статті оформлюються відповідно до вимог, що висуваються редакційною колегією журналу. Статті розглядаються на відповідність висунутим вимогам головним редактором та членами редколегії і можуть бути поверненні на дооформлення або відхилені через суттєву невідповідність редакційній політиці, етичним засадам журналу, вимогам до статей. Повідомлення про отримання, повернення, відхилення рукописів надсилаються авторам електронною поштою.

Процес рецензування

Всі матеріали, що надходять для публікації у журналі, повинні пройти рецензування фахівцем із відповідної спеціальності.

У журналі діє система подвійного «сліпого» рецензування. 

Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень: 1) опублікувати у авторській редакції; 2) опублікувати з незначними змінами, внесеними редакційною колегією; 3) повернути рукопис автору (якщо стаття потребує дооформлення; автор може подати перероблений рукопис наукової статті повторно); 4) відмовити у публікації (якщо рукопис не відповідає редакційній політиці, етичним засадам журналу, вимогам до рукописів).

Кожен номер наукового журналу «Центральноукраїнський вісник права та публічного управління» проходить рецензування ученими із науковим ступенем доктора наук, вченим званням професора, а також рекомендуються вченою радою Донецького державного університету внутрішніх справ до друку.