ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Автор(и)

  • Сергій Сергійович Кузьменко

DOI:

https://doi.org/10.32782/cuj-2023-2-3

Ключові слова:

сексуальне насильство, дитина, статева свобода, статева недоторканість, запобігання, міжнародно-правові засади, конвенція.

Анотація

У статті розглянуті міжнародні нормативно-правові акти попередження насильницьким злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх. Аналіз міжнародно-правових актів та законодавства інших держав свідчить про те, що нині практично всі країни світу мають норми, тією чи іншою мірою пов’язані з кримінально-правовою охороною суспільної моралі. Існування цих норм зумовлено необхідністю державного контролю за проституцією, обігом порнографічної продукції, а також наявністю зобов’язань на рівні міждержавних відносин. Зазначено, що в міжнародній практиці немає загальновизнаних стандартів законодавчого врегулювання ринку сексуальних послуг – у кожній державі запроваджено особливі правові підходи з урахуванням національних традицій. Водночас у більшості європейських країн на фоні лояльного ставлення до осіб, які займаються проституцією, запроваджено суворіші, ніж в Україні, санкції за вияви сексуального насильства щодо дітей. На рівні багатьох штатів (наприклад, ст. 230 КК штату Нью-Йорк) за вчинення проституції карають не тільки особу, яка надає платні сексуальні послуги, а й особу, яка ними користується (так зване патронування). Такий принцип американського законодавця уявляється досить доречним, оскільки це дає змогу контролювати злочинну діяльність з усіх її боків; створювати доказову базу; запобігати злочинам. Таким чином, вищезазначені та інші міжнародні документи покладено в основу законодавств багатьох країн, у межах яких розроблено закони щодо боротьби із сексуальною експлуатацією (США, Німеччина, Швеція, Нідерланди та ін.).

Посилання

Декларація про права дитини від 20 листоп. 1959 р. Верховна Рада України. URL: http:// www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_384. 2. Бандурка І. О. Кримінально-правовий захист дитинства в Україні: монографія. Харків: Золота миля, 2015. 403 с.

Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами: міжнарод. док., прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 2 груд. 1949 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_162.

Нєбитов А. А. Ґенеза міжнародно-правових норм у сфері протидії сексуальній експлуатації. Право.ua. 2016. № 2. С. 137–144.

Конвенція про права дитини: міжнарод. док., прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 20 листоп. 1989 р. Зібрання чинних міжнародних договорів України. 1990. № 1. С. 205.

Джужа А. О. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам проти статевої недоторканості дитини: монографія. Київ, 2013. 193 с.

Конвенція ООН про права дитини, резолюція 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листоп. 1989 р. Ратифікована Постановою Верховної Ради України № 789ХІІ (78912) від 27 лют. 1991 р.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: резолюція 55/25 Генеральної Асамблеї ООН від 15 листоп. 2000 р. Офіційний вісник України. 2006. № 14. Ст. 1056. С. 340.

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення: міжнарод. док. від 25 жовт. 2007 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?page=1&nreg=994_927&text=%F2%EE%F0%E3.

Кримінологія: навч. посіб. / Джужа О. М., Василевич В. В., Іванов Ю. Ф. та ін.; за заг. ред О. М. Джужи. Київ : Прецедент, 2006. 208 с. 11. Federal Criminal Code and Rules. St. Paul, Minn., West Group, 2018. 1436 p.

Definitions for crime trends from the FBI’s Uniform Crime Reports. Criminal Offenses. 2019. URL: http://www.fbi.gov.

Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження: монографія. Київ: КНТ, 2007. 594 с.

Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: монографія. Київ: Юрисконсульт, 2006. 1048 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-06