ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cuj-2023-2-4

Ключові слова:

управлінці, менеджери, стейкголдери, освітні компоненти.

Анотація

У статті показана необхідність підготовка управлінців та менеджерів для реалізації соціальної політики держави в умовах післявоєнного відновлення. Показано, що результатом повномасштабного вторгнення РФ на територію України стала зміна умов розвитку держави, що вимагає перегляду напрямів підготовки фахівців, при чому їх професійні компетенції для післявоєнного відновлення країни мають формуватися з урахуванням вимог та можливостей держави, галузей, регіонів. Обґрунтовано, що найбільш затребуваними напрямами підготовки в даних умовах є працівники охорони здоров’я, освіти, будівництва та фахівці в галузі публічного управління, адміністрування та менеджменту, здатні організувати роботу зазначених галузей. Для розробки ефективних програм підготовки управлінців/менеджерів були проведені консультації зі стейкголдерами. Означені питання для обговорення. За результатами консультацій були отримані певні рекомендації щодо складання освітніх програм. Перелічені основні компетенції та результати навчання, які мають бути отримані слухачем в результаті вивчення кожного компоненту. Зроблено акцент на важливості вивчення комунікативної складової. Показано її зв'язок з загально- та спеціальноуправлінською, іншомовною та ІТ-підготовкою. Автори наполягають, що володіння іноземною мовою щонайменше на рівні В2 є своєчасною й доцільною вимогою до державних службовців, управлінців та менеджерів. Окрема увага приділена такій освітній компоненті, як проєктний менеджмент. Показано, що зараз в країні бракує фахівців даного напряму, тому вивчення проєктного менеджменту є доцільним і актуальним. Автори вважають, що продовженням даної роботи буде спілкування з випускниками після набуття ними досвіду роботи за обраними напрямами й врахування їх побажань: посилення окремих складових, зменшення чи збільшення акцентів на певних освітніх компонентах.

Посилання

Публічне управління та адміністрування : Підручник / уклад. В. Д. Бакуменко, О. О. Красноруцький, О. С. Бєлоусова, О. В. Дудник та ін. ; за заг. ред. В. Д. Бакуменка, О. О. Красноруцького О. О. Харків : ХНТУСГ, 2019. 270 с.

В. Саєнко. У Кабміні оцінили збитки України від війни. URL: unian.net.

Рік масштабної війни. URL: delo.ua.

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Освіта і наука» / Національна Рада відновлення України від наслідків війни. URL: http://uploads-ssl.webflow.com

Компетентності та результати навчання випускників магістерських програм з підготовки менеджерів міжнародних інфраструктурних проєктів очима стейкґолдерів. Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження. Київ, 2023. 41 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-06