СИСТЕМА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ (ПРАВОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cuj-2024-1-4

Ключові слова:

корупція, протидія корупції, система спеціалізованих антикорупційних органів, взаємодія, правові, організаційні та функціональні аспекти

Анотація

Статтю присвячено комплексному аналізу правових, організаційних та функціональних аспектів діяльності спеціалізованих антикорупційних органів в Україні. На основі історико-правового підходу досліджено особливості процесу формування і розбудови повноцінної антикорупційної інфраструктури та створення нових державних спеціалізованих антикорупційних органів (Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів), який був започаткований після перемоги Революції Гідності у 2014 році. Проаналізовано генезу міжнародної та національної складових нормативно-правової бази, яка визначає засади організації та діяльності сучасної системи антикорупційних органів, визначають їх повноваження та завдання. Висвітлено специфіку організаційної структури та механізми функціональної взаємодії між антикорупційними інституціями та правоохоронними органами, залученими до виконання завдань із запобігання та протидії корупційним злочинам. Виокремлено та охарактеризовано три основні рівні функціональної взаємодії антикорупційних та залучених органів: превентивний, оперативно-розшуковий та судовий. Внесено пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового та організаційно-функціонального забезпечення діяльності системи спеціалізованих антикорупційних органів.

Посилання

Лазаренко С.Ж., Бабенко К.А. Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням. Юридична бібліотека Шостого апеляційного адміністративного суду. URL: https://6aas.gov.ua/ua/proekty/articles/b/561-organizatsijno-pravovi-aspekti-protidiji-koruptsijnim-diyannyam.html (дата звернення: 05.03.2024).

Лазаренко С.Ж., Бабенко К.А. Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні. Юридична бібліотека Шостого апеляційного адміністративного суду. URL: https://6aas.gov.ua/ua/proekty/articles/b/558-bazovi-printsipi-ta-elementi-antikoruptsijnoji-politiki-v-ukrajini.html дата звернення: 05.03.2024) .

Трепак В. М. Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук :12.00.08. Львів, 2020. 481 с.

Скобіна І. І., Дубич І. І. Організаційно-правові засади запобігання корупції в державному управлінні. Інвестиції: практика та досвід. 2021 № 8. С. 120–126.

Пащенко Є. М., Чалий М. Г. Організаційно-правові засади протидії корупції в секторі безпеки й оборони України на відомчому рівні. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 3. С. 212–216.

Зозуля Є. В. Становлення антикорупційної системи України (організаційно-правові заходи). Правовий часопис Донбасу. 2023. №2 (83). С. 75–82.

Антикорупційна стратегія на 2021–2025 роки: затв. Законом України від 20.06.2022 р. № 2322-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text (дата звернення: 21.03.2024).

Державна антикорупційна програма на 2023-2025 роки: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 р. № 220. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2023-%D0%BF#Text (дата звернення: 21.03.2024).

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 22.03.2024).

Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text (дата звернення: 22.03.2024).

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: Закон України від 08.12.2023 р. № 3509-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3509-20#Text (дата звернення: 21.03.2024).

Про АРМА. Місія. Офіційний вебсайт Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами. URL: https://arma.gov.ua/mission (дата звернення: 22.03.2024).

Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. № 2447-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text (дата звернення: 21.03.2024).

Офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції. URL: https://nazk.gov.ua/uk/pro-nazk/ (дата звернення: 21.03.2024).

Хто розслідує і розглядає корупцію. Офіційний вебсайт Transparency International. URL: https://ti-ukraine.org/news/hto-rozsliduye-i-rozglyadaye-koruptsiyu/ (дата звернення: 21.03.2024).

Про день початку діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: наказ Офісу Генерального прокурора від 19.03.2024 р. №52. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/ogoloshennya-55000 (дата звернення: 21.03.2024).

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 р. № 772-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text (дата звернення: 21.03.2024).

Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text (дата звернення: 21.03.2024).

Антикорупційна енциклопедія. Офіс доброчесності НАЗК. URL: https://prosvita.nazk.gov.ua/encyclopedia/antykoruptsijna-systema-v-ukrayini (дата звернення: 21.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12