ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ПРИЙМАЮЧОЇ СТОРОНИ ЩОДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cuj-2024-1-6

Ключові слова:

взаємодія, міграційна служба, заклад вищої освіти, іноземні студенти, протидія нелегальній міграції

Анотація

Стаття присвячена дослідженню міграційних процесів, пов’язаних із в’їздом на територію Україну іноземних громадян, які мають намір здобувати освіту в закладах вищої освіти України. Доведено, що регулювання легальної міграції щодо залучення іноземних студентів здійснюється під впливом глобальних міграційних процесів та взятих міжнародних зобов’язань щодо розвитку всеохоплюючого діалогу у сфері міграції, в тому числі легальної міграції та нелегальної міграції. Встановлено, що під час здійснення перетину державного кордону України іноземні громадяни мають підтвердити мету в’їзду в Україну на підставі запрошення закладу вищої освіти України, що підтверджується документами. Також зобов’язані пройти усну співбесіду, де чітко та аргументовано пояснити мету свого в’їзду в Україну. Автором запропоновано орієнтовний перелік питань, які можуть бути поставлені в ході співбесіди, відповідь на які буде слугувати підтвердженням мети в’їзду в Україну на підставі запрошення закладу вищої світи. В ході дослідження з’ясовано, що з моменту в’їзду в Україну іноземця на підставі запрошення закладу вищої освіти, заклад вищої освіти, а згодом відповідальна особа по роботі з іноземними студентами, є «приймаючою стороною», на яку покладається низка обов’язків, недодержання яких буде підставою для накладання органами міграційної служби адміністративного стягнення у вигляді штрафу на підставі ст.205 КУпАП. Здійснено поглиблений аналіз норм міграційного законодавства, які набрали чинності у 2023 р., та визначають обов’язки та права приймаючої сторони. На підставі зробленого аналізу автором розроблено «Пам’ятку для відповідальних осіб щодо перебування іноземних студентів в Україні», що буде сприяти налагодженій взаємодії між органами ДМС та ЗВО, а також уникненню підстав щодо несвоєчасного документування іноземців дозвільними документами і одночасно забезпечить контроль за перебуванням іноземців на території України, що впливає на розв’язання проблем нелегальної міграції. Також надано методичні рекомендації.

Посилання

Martianova R. Subjects and objects of the state management of migration processes in the field of combating illegal migration. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2020. Vol. 33, № 5. P. 96–103. https://doi.org/10.51647/kelm.2020.5.3.16

Гринькевич О.С. Освітня міграція в Україні та світі: інституційне середовище та напрями державного регулювання. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 3. С. 254–264.

Гулак О.В., Висоцький В.М., Слободянюк Р.Л. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності в Україні іноземців та осіб без громадянства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2023. № 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-1-8545

Дудченко М.О. Особливості навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України. М.О. Дудченко, А.Ф. Артеменко, Л.Ю. Левченко, К.В. Васильєва, В.Б. Свиридюк. Світ медицини та біології. 2013. № 3(39). С. 158–160.

Іноземні студенти в Україні. Український державний центр міжнародної освіти. Міністерства освіти і науки України. 30.01.2023. URL: https://studyinukraine.gov.ua/uk/statistika/

Мартьянова Р.А. Нелегальна міграція через навчання – сучасні виклики для системи державного управління. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. м. Маріуполь, 09 жовт. 2020 р. ДонДУУ. Маріуполь, 2020. С. 187–191. URL: http://rp.dsum.edu.ua/bitstream/123456789/1901/1/187-191.pdf

МОН зареєструвало рекордну кількість запрошень для іноземних вступників. Міністерство освіти і науки України. 08.02.2022 р. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-zareyestrovanorekordnu-kilkist-zaproshen-dlya-inozemnih-vstupnikiv

Порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування): Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02 2022 р. № 265. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text

Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства: Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. № 1541. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2004-13#n21

Порядок оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 322. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2018-%D0%BF#Text

Порядок проведення підрозділами органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України процедури здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну: Наказ МВС від 14.05.2018 р. №392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0869-18#Text

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції. Закон України від 29.06.2023 р. № 3196-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3196-20#Text

Про прикордонний контроль: Закон України № 1710-VI від 05.11.2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17#Text

Результати конференції «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку». Донецький державний університет управління, Міжнародна науково-практична конференція. м. Маріуполь, 11.10.2020. URL:https://eduspace.mu.edu.ua/2020/10/11/rezultati-konferencii-strategichnij-potencialderzhavnogo-ta-teritorialnogo-rozvitku/

Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік. НАЗЯВО. Київ, 2020. 244 с.

Ткачова Н., Мартьянова Р., Казанська О. Ризики нелегальної міграції через навчання як загроза національній безпеці. Публічне управління і адміністрування в Україні. Одеса. 2021. Вип. 21. С. 109–115. https://doi.org/10.32843/ pma2663-5240-2021.21.20

Чумак В.В., Іванцов В.О. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. 2022. Вип. 33. С. 209–214. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7508332

Шаповалова О. Вступ-2023: навіть під час війни іноземні студенти вступають до українських університетів. LV.UA. Дорослий погляд на світ. 19.07.2023. URL: https://lb.ua/blog/olena_shapovalova/565964_vstup2023_navit_pid_chas_viyni.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12