КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/cuj-2024-1-5

Ключові слова:

торгівля людьми, жертва, трафікер, трудова експлуатація, використання у збройних конфліктах, профілактика

Анотація

У статті проаналізовані статистичні дані Офісу Генерального прокурора України, Національної соціальної сервісної служби України та міжнародних організацій щодо зареєстрованих злочинів, передбачених статтею 149 КК України, осіб, постраждалих від торгівлі людьми, а також осіб, які вчинили вказані злочини. На цій основі сформульовані положення щодо кримінологічної характеристики торгівлі людьми в умовах воєнного стану. Зокрема, вони стосуються поняття (дефініції) торгівлі людьми та детермінантів таких злочинів в Україні, особи злочинця і жертви, шляхів запобігання вказаним злочинам. Охарактеризовано окремі ознаки, які можуть вказувати на злочинні наміри певних осіб, які пропонують допомогу чи роботу людям, що потрапили в уразливе становище, а фактично планують їх експлуатацію. Визначені внутрішні та зовнішні детермінанти торгівлі людьми, загальні тенденції у вчиненні таких злочинів в умовах воєнного стану. Розглянуто заходи загальної та індивідуальної профілактики торгівлі людьми в умовах воєнного стану.

Посилання

According to the international organization for migration (IOM UKRAINE) URL: https://stoptrafficking.org/en#statistics (дата звернення 10.03.2024).

Про протидію торгівлі людьми : Закон України від 20.09.2011 № 3739-VI. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text (дата звернення 09.03.2024).

Кримінальний кодекс України станом на 16.01.2020 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 09.03.2024).

Trafficking in persons: IOM UKRAINE caseload (January-December 2023) URL: https://stoptrafficking.org/themes/single_front_page/mom/statistics-ptl-en.pdf (дата звернення 10.03.2024).

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування: статистична інформація Генеральної прокуратури України. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovanikriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2 (дата звернення: 25.02.2024).

Семенишин М. О. Кримінологічна характеристика торгівлі людьми в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. 6. С. 282–288. https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.6.49.

Аddressing vulnerability to trafficking in persons. ICAT (2022). Ssue brief 12 URL: bit.ly/vulnerabilitytrafficking-persons. (дата звернення: 25.02.2024).

Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за січень-грудень 2022 року URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-osib-yaki-vchinili-kriminalni-pravoporushennya-2 (дата звернення: 13.03.2024).

Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за січень-грудень 2023 року URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-osib-yaki-vchinili-kriminalni-pravoporushennya-2 (дата звернення: 13.03.2024).

Key statistics: National toll–free counter-trafficking and migrant advice hotline, january – december 2023 URL: https://stoptrafficking.org/themes/single_front_page/mom/statistics-527-en.pdf (дата звернення 10.03.2024).

Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Поставнова КМУ від 23 травня 2012 р. № 417 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2012-%D0%BF#Text (дата звернення 11.03.2024).

Кількість осіб, яким Нацсоцслужбою встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми станом за 2023 рік: аналітичні дослідження щодо торгівлі людьми Національної сервісної соціальної служби України. URL: https://nssu.gov.ua/protidiya-torgivli-lyudmi/kilkist-osibyakim-nacsocsluzhboyu-vstanovleno-status-osobi-yaka-postrazhdala-vid-torgivli-lyudmi (дата звернення 11.03.2024).

Кримінологія : підручник О. М. Джужа, В. В. Василевич, В. В. Чернєй, С. С. Чернявський та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. Чернєя ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужі. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 612 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12